Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinde hedonik tüketimin cinsiyete göre farklılaşması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde tüketimin yalnızca temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilmediği bilinmektedir. Bu bağlamda araştırmada, tüketimin değişen tüketici dünyasında kazandığı farklı bir boyut olan hedonik tüketim üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin hedonik tüketim gerçekleştirmelerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi'nden 197 öğrenci ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda cinsiyet değişkeni ile hedonik tüketim arasında anlamlı bir farklılık olduğu; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre tüketimlerini daha fazla hedonik güdülerle gerçekleştirdiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, consumptions means that more than basic needs satisfaction. Hedonic consumption, which is a new description of consumption, is emphasized in this context. This study aims that if there are any differences between male and female university students' hedonic consumption. For this aim a survey was applied to 197 students of Akdeniz University. The results show that there are diffences between male and female university students. Female university students consume more hedonic motivations than males.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :