Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sosyal tiplerin evrimi ve 1980 sonrasında seçkinlerin kültürel dönüşümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi SBE İletişim ABD 1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Türk modernleşme süreci süreci Lale Devri'nden başlayarak seçkinlerin ethoslarını ve paradigmalarını değiştirmiştir. Bu süreçte çok sayıda yeni sosyal tip ortaya çıkmış ve toplumda ikiye ve üçe bölünmeler belirmiştir. Tanzimat ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu, Batı medeniyet dairesine girmek konusunda kesin bir karara varmış ve bürokrasiye personel yetiştirmek amacı ile kurulan yeni yüksekokullardan mezun olan insanlar sonraki dönemin seçkinlerini oluşturmuştur. Bu bürokrat-aydın tip, Osmanlı-Türk modernleşme sürecinde 1980'li yıllara kadar hegemonyasını sürdürmüştür. 1980 sonrasında ortaya çıkan dönüşümler "yeni" ve "farklı" seçkinlerin, hem kültürel hem siyasi alanda hegemonyalarını kurmalarının alt yapısını oluşturmuştur. Bu çalışmada öncelikle modernleşme kavramı ve Osmanlı Türk modernleşme süreci üzerinde durulmuştur. Daha sonra bu süreçte ortaya çıkan -bugünkü Türkiye'nin toplumsal yapısını anlamamız açısından referans çerçevesi oluşturan- yeni insan "tip"lerine değinilmiştir. Son olarak "yeni orta sınıf"ın dünyadaki ve Türkiye'deki kültürel özellikleri ele alınmış ve 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan dönüşüm ile bu yeni seçkin sınıfın ilişkisi değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Ottoman-Turkish modernization process has changed ethos and paradigms of the elites since the beginning of 18 th century. In this process, lots of new social types and different dilemmas in the society had been flourished. After Tanzimat, Ottoman Empire decided clearly to enter Western Civilization. After that the people who graduated from the universities which established for educating bureaucrats became the new elites. This bureaucrat-intelectual type had had hegemony till 1980's. Developments after 1980 has produced infrastructure of "new" and "different" elites hegemony over both political and cultural sphere. In this paper firstly concept of modernization and Ottoman Turkish modernization evaluated. Then the new social types – which gives us an oppurtunity for establishing a mindset to understand Turkey's current social structure- who flourished in the process of Ottoman-Turkish modernization is mentioned. After that characteristics of new middle class both in Turkey and in the world is evaluated. Lastly interconnection between this new elite group and the new developments has been occurred after 1980 is discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :