Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamlarda değerler: 2007 yılı türk televizyon reklamlarının içerik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Reklamcılığın eleştirel tartışmaları reklamcılığın kültürel etkileşimine odaklanmaktadır. Bununla birlikte, reklamcılık öznel bir değer sisteminin ikna edici parçasıdır. Reklamcılık kitle medyasında temel bir role sahip bir kurumdur dolayısıyla ona daha küresel bir etki atfedilir. Reklamcılık değer araştırması, reklam mesajlarının potansiyel iletişimler olarak reklamcılar ve tüketiciler arasındaki değiş tokuşu yolunda ilerler. Bu çalışmada, 2007 yılı itibarı ile Türk ulusal kanallarında yayınlanan televizyon reklamları değerlendirilecektir. 2007 yılında yayınlanan reklamların seçimi için yıl dört bölüme ayrılmıştır. Her bölüm üç ay içermektedir ve bir ay seçili reklamları analiz etmek için o bölüm içinden rastgele seçilmiştir. İçerik analizi yöntemi seçili reklamların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu araştırmanın kodlama şeması uzun bir metodolojik taramadan sonra oluşturulmuştur ve Pollay ve Gallagher (1990)'ın çalışmalarında açıkladıkları değer tanımlamaları bu araştırma için uygun bulunmuştur. Pollay ve Gallagher'in tanımlamalarına dayanarak seçili reklamlar kodlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, reklamlarda en fazla modern, gençlik, ılımlı değerleri görülmektedir. Bu değerlerin kategoriler ile yapılan çapraz tablolarında ve ki kare analizlerinde, değerlerin kategorilere göre farklılaştığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

In the critical discussion of advertising contemplate around the cultural interaction of advertising. Although advertising is specifically persuasive proponent of a specific value system. Advertising is one of the institution that plays a major role in the mass media, thereby giving it a far more universal influence. Advertising value research is rooted in the view that advertising messages are potential communications exchanges between advertisers and consumers. In this paper, television advertisements which are broadcasted at Turkish national television channels by the year 2007 were examined. For selecting advertisements published in 2007, the year was divided four seasons. Each season includes three months and one month is randomly selected from each season for analyzing published advertisements. A content analysis method was used to evaluate selected advertisements. Coding scheme of this research was constituted after a long methodological research and it was comprehended that definitions of values explained in Pollay and Gallagher (1990) research were suitable for this research. According to Pollay and Gallagher' definitions selected advertisements were coded. According to research results, the most observerd values are modern, youth and mildness. With these values categories, analysis of the cross-tables and chi-square, it is observed that values differ by categories.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :