Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli kimliğin inşası: bir terör olayı örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası dünya sistemi meşruiyetini, diğerlerinden farklı olduğu iddiasına yaslanan "uluslar"ın her birinin bir devleti olması gerektiği savından alır1. Bu sistemin sürekliliği de insanların sadece fiziksel, hukuksal ya da siyasal olarak değil, temelde zihinsel düzeyde bir ulusa ait diğer ulusların mensuplarından da farklı olduklarına ikna edilmelerine bağlıdır. Milliyetçilik –siyaset bilimi literatüründe yaygın kabul gören bir yaklaşımla- modernite düşüncesi ile birlikte ortaya çıkan ve amacı ulus-devletin iktidarına milli kimlik inşası yoluyla meşruiyet kazandırmak olan bir ideolojidir. Milli kimlik kişinin adı kadar doğal, onun kadar unutulmaz bir kimliklenme biçimi olmak zorundadır. Bu nedenledir ki milliyetçilik sadece aşırı ve militan anlamda siyasal bir düşünüş biçimi olarak ele alınamaz. Ulus olma fikrinin sorgulanmadan kabul edilmesini sağlayan, ulusu olmadığı halde var eden her temsil biçimi, her pratik milliyetçilik bağlamında ele alınabilir. Bu çalışma milliyetçiliğin gazeteler aracılığıyla kimlik inşa etme sürecini sergileme amacı gütmektedir. Gazetelerin kriz dönemlerinde atağa kalkan milli birlik temasını oluşturma biçimleri, stratejileri Van Dijk'ın ideolojik kategorileri yardımı ile analiz edilmiştir. İngiliz Konsolosluğu'nun ve HSBC Bankası'nın bombalanması olaylarının 21 Kasım 2003'e ait yedi gazetede (Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Vakit, Zaman) nasıl yer aldığı, haber söylemlerinin nasıl kurulduğu incelenmiştir.

Özet İngilizce :

International system of the world takes its legitimacy from the hypothesis that all nations which claim to be different from each other are supposed to have a state. The persistence of this system does not only depend on persuading the citizens of a nation that they are different physically, legally or politically but also mentally compared to other nations. Nationalism – with an approach that is widely accepted in the litterateur of political science – is an ideology that emerges with the thought of modernity. It aims legitimise nation-state's power via building a national identity. National identity has to be a way of identification as natural or unforgettable as a person's name. That is why nationalism cannot be considered as a political thought being excessive and militant. Every kind of representation which provides the acceptance of the idea of being a nation without being questioned, which makes a nation exist when not existing can be considered as a practical nationalism. This study aims to manifest the identity which the nationalism builds through the newspapers. The formation of national alliance ways and strategies of the newspapers that speed up during a crisis are analyzed with the help of Van Dijk's ideological categories. It is examined how the bombing attacks on the British Consulate and HSBC Bank in seven newspapers (Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Vakit, Zaman) of 21 November 2003 took place and how the relevant news discourses were created.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :