Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş görenlerin mobbinge maruz kalma durumları: trabzon ili a grubu seyahat acenteleri örneği

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olma özelliği sebebiyle iş görenler, hem konuklarla hem de iş arkadaşlarıyla devamlı sosyal ilişki halindedirler. Bu sosyal ilişkinin verimli bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi açısından iş görenlerin, "mobbing" (psikolojik taciz) eylemlerine maruz kalma durumlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu çalışma ile "mobbing" olgusunun anlaşılması, belirlenen örneklem üzerinden hareketle yaygınlığının belirlenmesi ve gelecekte yapılacak olan diğer araştırmalara kaynak oluşturması amaç edinilmiştir. Bu çalışma, iş görenlerin kendi değerlendirmelerine göre "mobbing" eylemlerine maruz kalma durumlarını ve bu iş görenlerin demografik özellikleriyle "mobbing" eylemlerine maruz kalmaları açısından bir fark bulunup bulunmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek için bir anket hazırlanmış ve Trabzon ilinde bulunan 38 adet A grubu seyahat acentesinde çalışan iş görenlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; iş görenlerin büyük ölçüde kendilerine "mobbing" uygulandığını düşünmedikleri anlaşılmıştır. Bu durumda; iş görenler üzerinde "mobbing" uygulanmadığını, uygulansa dahi iş görenlerin bu durumu "mobbing" olarak değerlendirmediğini ya da bu durumu anket sonuçlarına yansıtmadıklarını söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

On account of being a labour-intensive sector of the tourism sector, employees are in a constant social relation with both co-workers and guests. For the purposes of enduring the continuity this social relation in a productive way, it is important for employees to determine the cases of exposure conditions of "mobbing" (psychological abuse). For this reason, with this study, it is aimed to be understood "mobbing" to determine it's prevalence through the specified attendees and to constitute as a source for future researchs. This study aims to reveal employees' view of "mobbing" and whether or not there is a difference between their demographic characteristics and their exposition to "mobbing". In order to accomplish the aim of the study, a questionnaire has been prepared and been applied to the employees working in the travel agents, that is the group of A, in the center district of Trabzon. As a result of the research it has been understood that employees largely not think to exposure of "mobbing". In this case, it is possible to say that not implemented "mobbing" to employees, even those employees have not consider that as "mobbing" or "mobbing" survey results do not reflect the situation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :