Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internette grup satın alma sitelerine ilan veren işletmelerin memnuniyetine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı İletişim Araştırmaları 1, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, sosyal medyanın da etkisiyle internet üzerinden yaptığımız alışverişin şekli değişmiş, yeni tüketim alanları oluşmuştur. Bunlardan birisi de gücünü, tüketicilerle yerel firmaları buluşturmasından alan "grup satın alma siteleri"dir. Bu çalışmanın amacı, "grup satın alma siteleri"ne ilan veren işletmelerin bu satış promosyonlarından ne şekilde etkilendiklerini ve memnuniyetlerini belirlemektir. Bu çalışma, Türkiye'de grup satın alma promosyonlarının kullanılmaya başladığı ilk günden, bu promosyonları yayınlayan sitelerin her gün artan cirolarının en yüksek seviyesine ulaştığı gelişme dönemine kadar olan zaman dilimini içermektedir. Bu bağlamda "grup satın alma siteleri"nden ilk hizmet vermeye başlayan ve aktif olanlar kıstasında seçilen Groupon/Şehir Fırsatı, Grupfoni, Grupanya, Markapon sitelerinin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ilanlarını yayınladıkları işletmeler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma 2010 Nisan ve 2010 Aralık arasındaki dönemle sınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi, e-posta yoluyla ankettir. Çalışma, "grup satın alma siteleri"ne ilan veren işletmelerin geleceğe yönelik planlarına, bu sitelere ilan vermeye devam edip etmeyeceklerine ve bu promosyon sisteminin sürdürülebilirliğine ilişkin çıkarımlarını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Nowadays, the impact of social media over the Internet has changed our way of shopping, is formed of new consumption areas. One of them is the power, which brings together consumers and local companies, "the group purchasing sites." The purpose of this study, in "group purchasing sites" promotion of businesses how they affected by this and determine their satisfaction. This study includes these promotions publisher sites from the first day it came into use in Turkey, the group purchasing promotions, increasing their turnover reached its highest level up the time period of development In this context, the "group purchasing sites," has already started to provide services and those active in the selected criterion Groupon/Şehir Fırsatı, Grupfoni, Grupanya, Markapon sites in Istanbul, Ankara and Izmir, promotions have been included in published research businesses. Research is limited to the period between 2010 April and 2010 December. Research method is survey via e-mail. The study, in "group purchasing sites" promotion of businesses that announced plans for the future, promotion of these sites will continue to publish or they would not and suggest that conclusions about the sustainability of the promotion system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :