Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet tabanlı finansal halkla ilişkiler çalışmaları ve türkiyede’ki finans kuruluşlarına ilişkin bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'de 2011 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)'de işlem gören ve Mali Kuruluşlar içinde yer alan 28 finans kuruluşunun internet tabanlı finansal halkla ilişkiler çalışmalarına, yatırımcı kitleye sundukları bilgilerin sıklığı bakımından verdikleri önem araştırılmıştır. Araştırmada yöntem olarak içerik analizinden faydalanılmıştır ve finans kuruluşlarının yatırımcılarla ilişkilerine yönelik olarak internet sitelerinde sekiz tür bilgiye yer verdikleri görülmüştür: Kurumsal bilgiler, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler, genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler, finansal bilgiler, sunumlar, hisse senedi bilgileri, özel durum açıklamaları ve kamuyu bilgilendirme politikası. Söz konusu bu sekiz tür bilgi, internet sitesinde yer alma sıklığı bakımından incelendiği zaman, finans kuruluşlarının özellikle kurumsal bilgi, kurumsal yönetim, genel kurul, finansal bilgi, hisse senedi, özel durum açıklamaları ve kamuyu bilgilendirme politikasına ilişkin bilgilere ağırlıklı olarak önem verdiği; buna karşılık yatırımcılara yönelik sunumlara ise daha az önem verdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, genel olarak sunulan bilgilerin sıklığı nedeniyle günümüzde finans kuruluşlarının yatırımcı ilişkilerinde internet tabanlı finansal halkla ilişkiler çalışmalarına önemli ölçüde başvurduklarını göstermesi bakımından önemlidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the importance given by 28 financial institutions, which were traded at Istanbul Stock Exchange (İMKB) in Turkey in 2011 and are included in Financial Institutions, to the studies of internet-based financial public relations, in terms of the frequency of the information presented to the investor mass. In the study, content analysis was used as the method and eight types of information were apparently included in internet sites of financial institutions related to their relations with investors: Corporate information, information on corporate governance, information concerning meetings of general assembly, financial information, presentations, stock information, explanations about special cases and policy of public disclosure. When eight types of information in question are studied in respect of frequency of being included in the internet site, financial institutions mainly give importance especially to corporate information, information on corporate governance, information concerning general assembly, financial information, stock information, explanations about special cases and information on policy of public disclosure; however, they give less importance to presentations for investors. In this context, the study is important since it proves that financial institutions significantly apply to the studies of internet-based financial public relations in their relations with investors today due to the frequency of the information presented in general.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :