Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Health news and its connection to the consumption culture in turkish press: sample of hurriyet

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basım ve Yayımcılık Bölümü1, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Diversifying and spreading since the middle of the 14th century, the mass media has played a significant role in shaping national markets. Due to the mass media, the concept of consumption has left the plane of basic needs, and it a space that provides a hedonist initiative. Currently, we might call those who live in developed countries part of a consumption society or consumption culture. The consumption culture has become widespread because of the dynamism of advertisements. Today, the change in media contents has spread the consumption culture to new areas, so that the infotainment content of television news is now reflected in print media. Especially in health news, one can observe that news reports on beauty and esthetics revolve around creating a perception of an ideal body, and consumption is encouraged as a way of attaining the ideal body. This study examines the consumption culture as it is reflected in health from the 1990s until now. In addition to a broad literature survey, we completed a content analysis on health news published between 1990 and 2008 in the Hürriyet newspaper, publication that has had a large circulation for years and is known as the "flagship" of the Turkish press.

Özet İngilizce :

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitlenen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları, ulusal pazarların biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketim kavramı temel ihtiyaçlar düzleminden çıkarak hedonist bir açılım sağlayan bir boyuta taşınmıştır. Bu açılımın sağlanmasıyla gelinen nokta; tüketim toplumu, tüketim kültürü başlıklarıyla kavramsallaştırılmıştır. Tüketim kültürünün yaygınlaşmasında reklamlar dinamo görevi görmüştür. Türkiye'de 1990 yıllarda özel televizyonların yaygınlaşmasıyla medyanın içeriği değişmiştir. Günümüzde medya içeriklerinde görülen değişim, tüketim kültürünü yayma işini reklam dışında başka mecralara da taşımıştır. Öyle ki televizyonun haberlerde bile bilgieğlence (infotainment) içeriği yazılı basına yansımış, gazete haberlerinin magazinselleşmesi başlığıyla tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle sağlık haberlerinde, güzellik ve estetik amaçlı haberlerin ideal bir beden algısı yaratma üzerine kurulduğu görülmektedir. İdeal bedene erişme yolu olarak da tüketim teşvik edilmektedir. Bu çalışmada sağlık haberleri üzerinden 1990'lardan günümüze tüketim kültürü olgusu ele alınacaktır. Bu amaçla, geniş bir literatür taramasının yanı sıra yıllardır belli bir tiraj yakalaması ve "amiral gemisi" olarak adlandırılması nedeniyle Hürriyet Gazetesi'nde 1990- 2008 yıllarında yayınlanmış sağlık haberlerine ilişkin içerik analizi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :