Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de değişen bölgesel kalkınma politikaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Devlet Planlama Teşkilatı1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgesel kalkınmanın kavramsallaştırılması ve bölgesel politikaların uygulanmasına dair tüm hususlarda, önemli temel değişimler yaşanmıştır. Tüm bu değişimler, bölgesel politikaların geliştirilmesi, yönetimi, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal yapıların değişimini de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede; bölgesel gelişme yaklaşımının, merkezi idarenin öncü rol üstlendiği "yukarıdan aşağıya" planlama/ kalkınma anlayışından, yerel ekonomik aktörlerin daha etkin işlevler üstlendiği "aşağıdan yukarıya" kalkınma anlayışına doğru değişim geçirdiğini görüyoruz. Türkiye'de bölgesel gelişme politikalarında yaşanan bu değişim çabaları, küresel gelişmelerin ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin etkileri ile yerel dinamiklerin örtüşmesinden kaynaklanmıştır. Son tahlilde Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında 32 başlıktan (chapter) biri olan bölgesel gelişme politikalarında; Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına gidilmiş, Kalkınma Ajansları kurulmuş, kapsamlı bölge planları stratejik bölge planlarına çevrilmiştir. Bu minvalde bu makalenin temel amacı, Türkiye'de bölgesel kalkınma politikalarında yaşanan bu köklü değişimi tartışmaktır.

Özet İngilizce :

All aspects of the implementation of the conceptualisation of regional development and regional policies, has experienced significant fundamental changes. All of these changes, the development of regional policies, management, delivery and evaluation of institutional structures brought about the change. In this context, we see that the regional development approach, from central government assumed a leading role in "top-down" planning / development concept, towards local economic actors to function more effectively undertaken by "bottom up" approach. This change in regional development policies in Turkey's efforts, the effects of global developments and the European Union accession process is due to overlap with the local dynamics. The final analysis, Within the scope of the European Union,in the regional development policies being one of the 32 chapters, Turkey has also attended the Nomenclature of Territorial Units for Statistics, established Development Agencies, transfered comprehensive regional plans into a strategic regional plans. In this context this article will discuss these fundamental changes occured in regional development policiesof Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :