Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve toplum olgularının etkileşimi: sosyoekonomik ve sosyopolitik analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yönetim Bilimi1
Görüntülenme :
270
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, çok boyutlu bir kavram olduğundan, literatürde içerik itibariyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarak eğitimin bir süreç olarak mevcut durumu iyileştirmek ve geliştirmek için gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. Her toplumsal olgu gibi eğitim de değişik ve değişken faktörler tarafından koşullanmakta ve bu faktörleri koşullandırmaktadır. Dolayısıyla süreçsel olarak hem kısa vadede hem de uzun vadede eğitim toplum ve onun bileşenleriyle karşılıklı olarak etkileşimde bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında ekonomik sistem önemli derecede belirleyicidir. Zira siyasal ve toplumsal düzenle birlikte, eğitim sistemi bütün dönemlerde ekonomik düzeni de etkilemiş ve ondan etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı; bu karşılıklı etkileşim mekanizmalarının neden kaynaklandığını ve eğitim olgusunun hangi toplumsal süreçlerden etkilenip hangilerini etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, nicel araştırma niteliğinde olmayıp kuramsal-analitik nitelik taşımaktadır. Çalışmada öncelikle eğitim ve toplum olgularının tanımları verilmekle kavramsal ve kuramsal çerçeve çizilmekte, daha sonrasında iki olgu arasındaki ilişki ve etkileşim farklı boyutları ile ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Education, as a multi-dimensional concept is defined by context in different ways in the literature. Based on these definitions education is emerging as a process carried out to improve and to develop the current state in all spheres. As every social phenomenon education affects variable factors and conditioned by these factors. Thus, both as a process in the short term and the long-term, education phenomenon is mutually interacting with society and its components. Among these components economic system is a significant one. As well as the political and social order, the education system is affected by economic order in all stages and influence it. The purpose of this study is to reveal the sources of the mechanisms of mutual interaction processes and to analyse which social processes influence the education system and by which ones is influenced. This study not being a quantitative research has a theoretical-analytical nature. First of all is given concepts and definitions of education and society and is drawn the theoretical framework in this study, the later two phenomenon are discussed with different dimensions of relationship and interaction between them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :