Cilt: 26 Sayı : 4
d
PLEOMORFİK ADENOMASI BULUNAN ERKEK HASTANIN CERRAHİ TEDAVİSİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Adnan Ege KÖSELER,Pınar ÇELİK TOPÇU,Bahadır KAN,Serkan SARIDAĞ

1.4K 129

Öz ÖZ Pleomorfik adenom tükürük bezlerinin en sık görülen tümörüdür ve sıklıkla parotis bezinde yerleşim gösterir. Klinik olarak ağrısız, yavaş büyüyen şişlik bulgularına sahiptir. Histolojik olarak hem mezenkimal hem epitelyal dokuları içerir. Tedavide total eksizyon genellikle yeterli olsa da rekürrens görülme olasılığı yüksek bir tümör olduğundan takip gereklidir. Protetik yaklaşım olarak; retansiyon, stabilite ve estetiğin sağlandığı obtüratör protezler tercih edilebilmektedir. Defekt bölgesinde yumuşak astar materyali ile bitirilmesiyle hastanın daha rahat bir şekilde protez kullanımına adapte olması sağlanmaktadır. Bu çalışmada 56 yaşındaki erkek hastanın tedavisinde tercih edilen cerrahi ve protetik süreç anlatılmaktadır.Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenom, yumuşak astar materyali, akrilik rezinTHE SURGICAL TREATMENT AND PROSTHODONTIC REHABILITATION OF A MALE PATIENT WITH PLEOMORPHIC ADENOMA: A CASE REPORT ABSTRACT Pleomorphic adenomas are the most common neoplasms of salivary glands and are mostly localized in parotis gland. Clinically, patients present with a smooth painless enlarging mass. Histologically, they contain both mesenchymal and epithelial tissues. For the treatment most of time surgical excision is preferred, however as the tumour is poorly encapsulated, there is a significant rate of recurrence in the tumour bed so follow up is needed. At the prosthetic stage, in order to provide, function, retention and aesthetics; obturator prostheses can be used. For making it easier to adapt, we can reline the defect side of the prostheses with soft relining materials. In this case report, we present 56 years old male patient with pleomorphic adenoma and his multidisiplinary treatment protocol.Key words: Pleomorphic adenoma, soft relining materials, acrylic resin
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça