Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trabzon vilayeti’nin nüfusu (1876-1878)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmada,  dönemin  Trabzon  Valisi  Sırrı  Paşa  tarafından Mabeyn- i  Hümayun ’a  sunulan  bir  rapor  çerçevesinde  Trabzon vilayetinin 1876 - 78 yıllarına ait erkek nüfus verileri ele alınmıştır. Bu bağlamda  üç  yıllık  süreçte   doğum-ölüm  oranları, yıllık  nüfus değişimi  ve  nüfusunun  dini  dağılımı  gibi  hususlar  üzerinde durulmuş, mevcut verilerden bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Bölgeye  ve  döneme  ait önemli  bir  demografik  kaynak  olan  bu istatistikler, vilayet salnamelerinde bulunmayan istatistikleri ortaya koymak ve eksik bilgileri tamamlamak im kânı sağladığı gibi, idari yapı hakkında da fikir vermektedir. Bu bakımdan söz konusu nüfus verileri,  1877- 78  Osmanlı-Rus  Savaşı sonrası  büyük göç  dalgasının başlangıç döneminde Trabzon vilayetinin demografik yapısına dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study deals with the official documentary report pertaining to the male  population of  Trabzon  Province  between  1876- 78,  which  was delivered to The Imperial Mabeyn (Mabeyn - i Hümayun) by Sırrı Pasha, the governor   of  Trabzon at the time. Within this context, the present study  aims to analyze and discuss the rate of birth and death, the annual change of population and the dis tribution of population.  These statistics belonging to the area provide us with a significant demoghrafic source and present  new statistical data that has not appeared in the chronicles so far. These documents also present relevant information about the structure of the government. In this respect, the data under consideration, reveals the various features of population at the beginning of the great emigration movement  after  The  Battle  of  Ottoman  Empire-Russia broke out.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :