Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyoloji’de coğrafyaci yaklaşim ve trabzon’da toplumsal karakterin ekolojik yorumu

Yazar kurumları :
KTÜ1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyoloji, sosyal bilimlerin interdisipliner karakteri en yüksek disiplinidir.  Coğrafya,  tarih,  psikoloji  ve  iktisat  bilimleri Sosyoloji’nin  en  fazla  temasta  olduğu  bilim  dallarıdır. Sosyoloji  toplumları  bu  bilim  dallarından  her  birinin  bakış açısından da açık layabilir. Böylesi bir açıklamayı, Trabzon’da yaşayan  bölge  toplumuyla ilişkili  olarak,  Sosyolojik  çerçevede  ama Coğrafyacı  bir  yaklaşımla  yapmak mümkündür. Genelde Doğu Karadeniz ve özelde Trabzon toplumu dinamik, fevri (asabi), zeki, yerel kimlik idraki yüksek, tutumlu ve gösterişli olarak nitelendirilebilecek  bir  dizi  ayırt  edici özelliğe  sahiptir.  Bütün  bu  ayırt  edici  toplumsal  özellikler, coğrafi  şartlar,  iklim,  bitki  örtüsü,  denizellik  ve  beslenme şekilleriyle  açıklanabilir.  Trabzon  toplumunun  dinam izmi yeryüzü şekillerinin istikrarsız, diğer ifadeyle dinamik oluşuna; Trabzon’da denizin çok dalgalı ve hareketli oluşuna; hava şartlarının gün içinde çok değişken seyretmesine; temel besin kaynaklarından mısırın insanı hareketlendirmesine bağlanabilir. Diğer  toplumsal  karakterler  de  benzer  şekilde  yerel coğrafi şartlarla ilişkilendirilebilir.

Özet İngilizce :

Like all the other sciences, sociology, too, has its own research subject, method and concepts. These are the components that make Sociology an independent science. In addition to this, Sociology,  at  the  same  t ime,  is  the  catalyst  that  sets  up communication  and  mostly  coordination  between  social sciences.  The  reason  for  this  is  the  multifaceted  aspects  of society,  which  sociology,  from  various  aspects,  is  primarily and to a great extent concerned with. It is the refore one of the most interdisciplinary branches among other social sciences. Geography, History, Psychology and Economy are the social disciplines that Sociology is mostly concerned with,  examining society from these disciplines’ perspective as well. In the case of Trabzon, for instance, society can be investigated by using Sociological and Geographical approaches. The  Black Sea region society in general, and Trabzon in particular, has a series of common personality traits characterized as dynamic, nervous, intelligent, thrifty, flashy and honest. Moreover, the people  have  significantly  high  local  identity  consciousness. All  of  these  distinctive  social  features  can  be  explained through geographical conditions,  climate, flora,  marine and diets of district  man. The dynamism of Trabzon community can  be  correlated to  unstable landforms,  to  very  rough  sea and  to its mobility; to mode  of  weather conditions that  are very  changeable  during  the  day;  and  to  corn  which  is  the basic food splay of regional man. Other s ocial characteristics can also be correlated to similar local conditions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :