KARS BELEDİYESİ TARİHİ (1920-1970)

19. Yüzyıla girildiğinde siyasal sistemi yeniden düzenlemeyi hedef-leyen Tanzimat Fermanı, belediye alanında yenilikler getirdi. 1864 Vilayet Nizamnamesi ve 1877 Vilayet Belediye Kanunu yeni belediye teşkilatlarının yolunu açtı. 1930 Belediye Kanunu, cumhuriyet devri belediyeciliğin miladı sayılabilir. Kars’ta belediye teşkilatı 1920’de tesis edildi ve 2009 yılına kadar 22 başkan görev almıştır. Cumhuri-yet belediyeleri yol, temizlik, su ve elektrik gibi sorunlara öncelik vermiştir. 1930’da çıkarılan yeni kanun ve çalışkan belediye başkan-ları şehrin su, elektrik ve yol vd. sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamıştır.

HISTORY OF KARS MUNICIPALITY

The Tanzimat Decree (Imperial Prescript of Gülhane), aimed to reorganize the political system in the early 19th century and brought some innovations in the field of municipality services.1864 Governmental Province Regulations and the 1877 Provincial Municipality Law gave rise to new municipality organisations. 1930 Municipality Law can be regarded as a milestone in the Republican Era municipalism. Kars Municipality organisation was founded in 1920 and 22 mayors served until 2009. The Republican Era municipalities have given priority to such problems as roads, sanitation, water and electricity. With the help of the new law, the Republican Era mayors significantly contributed to the solutions of water, electricity, and transportation problems.