Cilt: 26 Sayı : 4
d
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZYON VE ADEZİV REZİN SİMANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Sibel DİKİCİER

1.4K 129

Öz Sabit protetik restorasyonların başarısını etkileyen esas faktörlerden biri, restorasyonun dişe tutunmasını sağlayan simantasyon işlemidir. Son 15-20 yıldır; konvansiyonel simanlara oranla daha az mikrosızıntı ve uzun klinik ömre sahip olduğu için metal desteksiz porselen restorasyonların, laminate veneerlerin, inley ve onleylerin, adeziv köprülerin simantasyonunda adeziv rezin simanlar tercih edilmektedir. Basma ve çekme dayanıklılıklarının diğer simanlara göre daha iyi olması rezin simanların en büyük avantajıdır. Elastisite modülü çinko fosfat simanlardan daha düşük, fakat kırılmaya karşı dayanıklılık ve sertliği daha fazladır. Rezin simanlardaki mikro doldurucular; viskozite, film kalınlığı ve aşınmaya karşı direnci de arttırır. Bu derlemenin amacı; dişhekimliğinde adezyon kavramı, adeziv rezin simanların kullanımı, klinik prosedürleri ve güncel gelişimini değerlendirmektir.Anahtar kelimeler: dental adezyon, dental bonding, rezin siman ADHESION IN DENTISTRY AND NEW APPROACHES OF ADHESIVE RESIN CEMENTSABSTRACT One of the main factors affecting the success of the fixed prosthetic restorations, is a cementation process to hold the restoration on teeth. The last 15-20 years; adhesive resin cements have preferred in cementation of all-ceramics, laminate veneers, inlay-onlay restorations and adhesive bridges, because of the long clinical performance and less microleakage compared to conventional cements. Compression and tensile strength of the resin cements are greater than the other cements. Their elasticity modulus are lower than that of zinc phosphate cement, but greater fracture resistance and toughness. Micro fillers in resin cements also increases viscosity, film thickness and the resistance to abrasion. The objective of this review was to evaluate dental adhesion, the clinical procedures of adhesive resin cements and their current development.Keywords: dental adhesion, dental bonding, resin cement
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça