Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet dönemi trabzon basinindan bir örnek: kehkeşan dergisi / one sample from the trabzon press in constitutional period ii: kehkeşan magazine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KTÜ1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Süreli yayınlar yayımlandıkları dönemin canlı tanıklığını yapmaları ve o döneme ilişkin algının ortaya konması bakımından tarih araştırmalarında önemli kaynaklardandır. Tanzimat döneminden beri gazete ve dergiler zaman zaman sansür ve baskıya uğramış-lardır. II. Abdülhamit dönemi, baskı ve sansürün en yoğun yaşandığı dönemlerden birisidir. Söz konusu dönemdeki kısıtlama II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte ortadan kalkmış; ardından gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’da süreli yayınların sayı ve çeşitliliği artmıştır. Trabzon’da 1908’den 1928’e kadarki zaman diliminde basılan 104 Türkçe gazete ve dergiden biri de Kehkeşan dergisidir. Bu çalışmada, bölgeye veya döneme ilişkin çalışmalara katkı sağla-yacağı düşüncesiyle, Kehkeşan dergisi hakkında bilgi verilerek dergide yer alan yazıların konulara göre tasnifi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Periodicals are important sources in historical research in terms of being witnesses and revealing the perceptions of the period when they were published. Newspapers and magazines have occasionally been censored and put under pressure since Tanzimat Period. Abdülhamit II Period is one of the periods in which censorship and pressure were experienced in the densest way. Aforementioned censorship disappeared together with the declaration of Constitutional Period II, then the number and variety of periodicals in Istanbul and Anatolia increased. One of 104 Turkish newspapers and magazines published in Trabzon from 1908 to 1928 is Kehkeşan. In this study, information will be given about Kehkeşan magazine and articles will be classified into topics, with the thought that the study will help researchers studying on this area and term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :