Cilt: 26 Sayı : 4
d
ÇİĞNEMENİN NÖROFİZYOLOJİSİ VE GENEL MOTOR KONTROL İLE ETKİLEŞİMİ
Murat KAYABEKİR,Meltem TUNCER,Kemal S. TÜRKER

1.4K 129

Öz Çene ve dişlerin nörofizyolojik mekanizmalarının anlaşılması, bireylerin ağız ve genel vücut sağlığının sürdürülmesine önemli katkılar sağlar. Çiğnemenin kontrolünde merkezi rol oynayan periferik reseptörlerin en önemlisi periyodontal mekanoreseptörlerdir. Bu mekanoreseptörler, ağız içi motor fonksiyonları düzen- ler ve bu fonksiyonların genel motor fonksiyonlarla ilişkisini kurar. Bu reseptörlerin şu fonksiyonları da ayrıca önemlidir: (1) Özgün duyusal donanımları sayesinde ağız ve diş sağlığımızı korurlar; (2) motor kontrolde esas olan reflekslerle etkileşim içine girerler; (3) kas-iskelet sistemi ve total vücut kuvvetine olumlu etkileri söz konusudur.Anahtar Kelimeler: çiğneme, periyodontal mekanoreseptör, motor kontrol, vücut kuvveti  THE RELATİONSHİP BETWEEN NEUROPHYSİOLOGY OF MASTİCATİON AND GENERAL MOTOR CONTROLABSTRACT Understanding the role of the jaw and teeth in the control of mastication by the neurophysiological mechanisms provides an important contribution to the maintenance of oral and general health status of individuals. Peripheral receptors play a central role in the control of mastication and the most important of these are the periodontal mechanoreceptors. These receptors regulate intra-oral motor functions and these functions contribute to the general motor functions. Other than helping to crush food particles during chewing, these receptors also have the following functions: (1) They protect mouth and teeth with their special sensory properties; (2) they initiate reflexes that maintain smooth mastication; (3) they contribute to the general musculo-skeletal system and the total body strength.Keywords: mastication, periodontal mechano- receptors,  motor control, body strength
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça