CUMHURİYETİN İLK YILARINDA ARTVİN VİLAYETİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU / SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF ARTVIN IN THE FIRST YEARS OF REPUBLIC

1921 yılında anavatana katılan Artvin Vilayeti, Cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamıştır. Son derece zor doğa koşularına sahip olan vilayet ve şehir merkezinin sahip olduğu arazi, gelişi-min önündeki en önemli engeli teşkil etmiştir. Cumhuriyet idareleri ve Artvinliler bugüne kadar, bu doğa ile olan mücadelesini sürdü-rerek gelmiştir. Bu makalede esas alınarak 1920’ler Türkiye’sinde, Artvin şehrinin genel, iktisadi ve sosyal yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada ortaya konulan yapı 1924-1933 dönemi ile bugün gelinen noktada, zihinlerde canlanacak geçmiş-bugün imajı oluşturulmaya yöneliktir.

 SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF ARTVIN IN THE FIRST YEARS OF REPUBLIC

The province of Artvin, which joined the homeland in 1921, started to develop after the Republic. The territory where the province and the city centre have extremely hard natural conditions constituted the biggest obstacle in front of the development. The Republican governments and the Artvin inhabitants have always been struggling against geographical challenges and natural obstacles. This article examines Artvin’s general, financial and social structure in Turkey in the 1920s. The structure put forward here is to create a retrospective image, during 1924-1933 and today.

7052 2796

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GİRESUN YÖRESİNİN MANEVİ MİMARI ŞEYH KERAMEDDİN VE TEKKESİ / SHEİKH KERAMETTİN EFENDİ: A SPIRITUAL FATHER IN THE GİRESUN REGION AND HIS CONVENT

Mehmet FATSA

ROMANYA’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÇEKİLİŞİ VE BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI / ROMANIA’S WITHDRAWAL FROM THE WORLD WAR I AND THE PEACE TREATY OF BUCHAREST

Yrd. Doç. Dr. Erkan Cevizliler-yrd. Doç. ÖNCÜ

YASSIADA’DA İDAM TALEBİYLE YARGILANAN DEMOKRAT PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU’NUN SAVUNMASI / DEFENSE OF THE DEMOCRATIC PARTY TRABZON DEPUTY MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU WHO WAS TRIED FOR DEATH PENALTY IN YASSIADADA

Dr. Zehra ARSLAN

CUMHURİYETİN İLK YILARINDA ARTVİN VİLAYETİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU / SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF ARTVIN IN THE FIRST YEARS OF REPUBLIC

Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK

PONTUS MESELESİ VE TARİHSEL BELLEĞİN YENİDEN İNŞASINDA SOSYO-KÜLTÜREL UNSURLARA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM / THE PONTOS ISSUE AND A CRITICAL APPROACH TO SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE RECONSTRUCTION OF HISTORICAL MEMORY

Yrd. Doç. Dr. Nevin Yazıcı-doç. Dr. Nerm YAZICI

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TRABZON BASININDAN BİR ÖRNEK: KEHKEŞAN DERGİSİ / ONE SAMPLE FROM THE TRABZON PRESS IN CONSTITUTIONAL PERIOD II: KEHKEŞAN MAGAZINE

Hüseyin A YAT

TRABZON’DA MEŞVERET GAZETESİNE GÖRE TRABLUSGARP SAVAŞI’NIN TRABZON’DAKİ YANSIMALARI / THE REFLECTION OF THE TRIPOLI WAR (1911-1912) ON TRABZON ACCORDING TO TRABZON’DA MEŞVERET NEWSPAPER

Doç. Dr. Melek ÖKSÜZ

İRAN SEFERLERİ ORGANİZASYONUNDA GÜMÜŞHANE’NİN ROLÜ (1723-1746) / GÜMÜŞHANE’S ROLE IN ORGANIZATION OF PERSIAN CAMPAIGNS (1723-1746)

Doç. Dr. Temel ÖZTÜRK

KİTAP DEĞERLENDİRME / BOOK REVİEW

İhsan ERDİNÇLİ