Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetin ilk yilarinda artvin vilayetinin sosyo-ekonomik durumu / socio-economic conditions of artvin in the first years of republic

Yazar kurumları :
KTÜ1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

1921 yılında anavatana katılan Artvin Vilayeti, Cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamıştır. Son derece zor doğa koşularına sahip olan vilayet ve şehir merkezinin sahip olduğu arazi, gelişi-min önündeki en önemli engeli teşkil etmiştir. Cumhuriyet idareleri ve Artvinliler bugüne kadar, bu doğa ile olan mücadelesini sürdü-rerek gelmiştir. Bu makalede esas alınarak 1920’ler Türkiye’sinde, Artvin şehrinin genel, iktisadi ve sosyal yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada ortaya konulan yapı 1924-1933 dönemi ile bugün gelinen noktada, zihinlerde canlanacak geçmiş-bugün imajı oluşturulmaya yöneliktir.

Özet İngilizce :

The province of Artvin, which joined the homeland in 1921, started to develop after the Republic. The territory where the province and the city centre have extremely hard natural conditions constituted the biggest obstacle in front of the development. The Republican governments and the Artvin inhabitants have always been struggling against geographical challenges and natural obstacles. This article examines Artvin’s general, financial and social structure in Turkey in the 1920s. The structure put forward here is to create a retrospective image, during 1924-1933 and today.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :