Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili düşünceleri (trabzon örneği)

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü1, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamın amacı Coğrafya öğretmenlerinin gerek sınıf içi uygulamalarında gerekse mesleki gelişim ve yeterliliklerine ilişkin hangi konularda hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının olduğunu belirlemektir. Araştırmada survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Trabzon İli merkez ve farklı ilçelerinde farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmada seçilen yönteme uygun olarak anket kullanılmıştır. Kişisel bilgilerinden ve 36 maddeden oluşan 5'li likert tipi anket hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, "SPSS 15.0 for Windows" istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler, yüzde (%), frekans (f), analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin birçok farklı konuda hizmet içi faaliyetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunlar içinde Ölçme-Değerlendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi konuların öne çıktığı belirlenmiştir. Bu konularda gerek mahalli gerekse merkezi hizmet içi eğitim seminer veya kursların düzenlenmesi ve Türkiye'nin farklı illerinde benzer çalışmaların yapılması şeklinde tavsiyeler dile getirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the reflections of geography teachers on in-service training including both classroom applications and professional development and adequacy. The present survey employs a sample of geography teachers from different schools in central Trabzon and its districts. A questionnaire including 36 items in Likert type with 5 options is developed for data gathering. The findings obtained from the research were analysed by using SPSS 15,0 for Windows to get the results of percentage and frequency analysis. Also added is a discussion section, and the results are put into a report. The research shows that teachers need in-service training on different subjects, particularly CBS and assessment training. The research recommends that local and national in-service training programs should be held or courses be offered in different cities of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :