Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı fen eğitiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirme uygulamalarindan performans temelli değerlendirmenin önemi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilimin büyük bir ivmeyle ilerlemesi ve hızlı teknolojik gelişmelerden doğan ihtiyaç, fen eğitimine bakışa ve eğitim programlarında değişiklikleri gerektirmiştir. Yenilenen fen ve teknoloji öğretimi programıyla birlikte bilimsel süreç becerileri, fen-teknoloji-toplum ilişkisi ve önemi öne çıkmıştır. Yeni program, yapılandırmacı ve sorgulayıcı yaklaşıma göre baştan düzenlenmiş; öğrenme alanları, kazanımlar, ünite ve konu içerikleri, ölçme- değerlendirme yöntemleri yapısalcılığa göre oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durumda; eğitimin en önemli parçalarından olan ölçme ve değerlendirmede de, geleneksel sonuç odaklı yöntemlerin yanı sıra süreç temelli değerlendirme yaklaşımları programa dâhil edilmiştir. Bunlar tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemleri olarak bilinmektedir. Bu makale; yapılandırmacı öğrenme kuramına göre oluşturulmuş fen ve teknoloji eğitiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirme uygulamalarından olan performans temelli değerlendirme ve rubrik (dereceli puanlama anahtarı) kullanımının öneminin vurgulandığı bir derleme çalışmasıdır. Performans temelli değerlendirme yapabilmek için performans hedeflerinin belirlenmesinin önemine ve performans konularının oluşturulmasına yönelik önerilere değinilmiştir. Bunun yanında, performansın puanlanması ve değerlendirmesi amacıyla düzenlenebilecek rubrikler örneklerle genel olarak açıklanmış, eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur. Aynı zamanda, performansa yönelik değerlendirmenin olumlu ve sınırlı yönleri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

ABSTRACT In the recent years, it needs to have some changes on views about science education and educational programmes, because of the big acceleration on scientific knowledge and the requirements occured by very rapid technological developments. By the renovated science and technology education programme, scientific process skills, science-technology-soceity relations and its importance is became cleared. The new programme is designed overall on the base of constructivist approach and inquiry. Learning areas, objectives, unit and subject contents, assessment and evaluation techniques are constituted in terms of constuctivism. By the way, for assessment; as being very important part of learning and education, process based assessment methods are included.instead of traditional learning outcomes based approaches. This article is a compilation study where the importance of performance based asessment and the usage of rubrics is emphasized. The necessity of determination of the performance objectives and subjects are mentioned, in order to make a performance based asessment, In addition, rubrics designed for evaluating and scoring of performance, are explained with examples and suggestions are made. Ultimately, the advantages and limited aspects of performance based assessment are mentioned.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :