Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ilişkilerde imaj kavramı ve batı nostaljisindeki bir aksaklık olarak türk imajı

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, hemen her Türk'ün farklı yoğunluklarda hissetmek, hatta yüzleşmek zorunda kaldığı Batı toplumundaki Türk imajı tartışılmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde "imaj" kavramı, kavramsal derinliği içinde ele alınmakta ve siyasal bir olgu olarak "uluslararası ilişkilerde imaj" kavramı incelenmektedir. İkinci bölümde, Yeni Dünya Düzeni'nde öne çıkan imaj-değer algısı ve bu algının hegemonik yönü üstünde durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Doğu'nun ve Türkiye'nin Batı'daki imajı ile bu imajın arkaplanı çözümlenmektedir.

Özet İngilizce :

In this artical, the Turkish image in the Western society, nearly all the Turks have to feel in different intensity and even have to face, is discussed. The study prepared in these terms consists of three sections. In the first section, the "image" concept is handled in its conceptual deepness, and "image in international affairs" as a political concept is examined. The second section focuses on the image-value perception coming out in the New Worl Order and the hegemonic side of the perception. Lastly, in section three, East and Turkey's image in the West and the background of this image is resolved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :