Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin reklamlarda kullanılan cinsiyet rollerini algılamalarının demografik özelliklerine göre değerlendirilmesi: nevşehir üniversitesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Pazar hâkimiyetinin tamamen tüketicinin elinde olduğu çağımızda, firmalar bir savas niteliği tasıyan pazar kavgasında hâkim güç olan tüketiciye ulasabilmek için her türlü metodu kullanmaktadırlar. Rekabetin en son asamaya ulastığı bu dönemde, rakipler tüketici gözünde kendi lehlerinde "fark yaratmak" adına, fiyat indirimi, ucuzluk, kolay bulunurluk gibi metotlardan ziyade özellikle müsterinin duygularına hitap eden daha soyut vurgular yapmak istemektedirler. Bu sekilde kendi ürünleri ile müsteri arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefleyip, müsterinin satın almasında devamlılığı sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu noktada firmaların müsteriye kendilerini sundukları en önemli araçlardan biri reklamdır. Reklam firmaların, elde etmek istedikleri müsteri kitlesi ile aralarında olan mesafeyi kaldırdıkları ve müsteriye gerekli bilgiyi sundukları en önemli tutundurma faaliyetlerindendir. Müsteriye kendilerini tanıttıkları bir tutundurma çalısması olan reklamda, özellikle duygusal bir bağ olusturmak adına kullanılan obje ise cinsiyettir. Firmalar özellikle cinsiyet objesine yaptıkları vurguyla müsterileri etkilemek istemektedirler. Cinsiyet içerikli vurguları reklamlarında kullanarak müsterinin karsısına çıkan firmalar, tüketicilerin satın alma kararlarını kendileri lehine çevirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu noktalar göz önünde bulundurularak, çalısmamızın amacı, firmaların reklamlarında kullandıkları cinsiyet rollerinin tüketici tarafından nasıl algılandığını ölçmektir. Amaç doğrultusunda çalısmanın Nevsehir ilinde uygulaması yapılacaktır. Nevsehir Üniversitesi çalısanlarının reklamlardaki cinsiyet rollerini algılamalarının çalısanların demografik özellikleri bakımından farklılıklar gösterip göstermediği bir anket uygulaması ile ortaya konacaktır.

Özet İngilizce :

During the period in which market dominance is completely in the hands of customer, the companies has tried to use every kinds of method in order to contact with the customer, the dominant power at the fight for market. At this period in which competition has reached at the very top level, the rivals have preferred to make abstract emphasis aiming at the emotions of the customers rather than such methods as price reduction, cheapness, easily accessibility in order to create a distinction in the eyes of the customers in favor of themselves. By this way, they intend to make an emotional tie with their own products and the customers, and supply the permanence of purchasing. At this point, for the companies, the best means of presenting themselves to the customers is advertisement. Advertisement is one of the most crucial publicity activities by which the companies close the gap between themselves and the customers on target, and convey their messages relating to the products to the potential purchasers. When looked into the content of the advertisements, as a publicity activity for the companies so as to introduce themselves to the target group, the most preferred object used with the aim of creating an emotional tie is gender. The companies introducing themselves to the customers by employing the gender-content emphases in their advertisements struggle for turning the decisions of purchasing into their favor. This study aims at measuring how these gender-based advertisement policies influence the decisions of purchasing. The leading goal of this study, by taking consideration of such details mentioned above, is to measure how the gender roles to be perceived by the consumers presented at the advertisements by the companies. Within this framework, an application of this study has been conducted in the province of Nevsehir. It will be revealed with this survey whether the gender-role perception at the advertisements of Nevsehir University staff displays any diversity in terms of their demographic characteristics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :