Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin beslenme bilgilerine erişmede kullandıkları kitle iletişim araçları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, tüketicilerin beslenme bilgilerine erişmede kullandıkları kitle iletişim araçlarına ilişkin tercihleri, beslenme bilgilerini takip etme sıklıkları ve nedenleri, eriştikleri bilgileri uygulama ve değerlendirme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikteki bu çalışma, genel tarama yöntemi kullanılarak Konya il merkezinde 272 erkek, 303 kadın toplam 575 tüketici üzerinde yürütülmüştür. Tüketicilerin beslenme bilgilerine eriştikleri kitle iletişim araçlarına ilişkin tercihleri, sırası ile TV (%29.1), gazete-dergi (%25.7), radyo (%23.0) ve internet (%22.1) olarak bulunmuştur. Tüketicilerin kitle iletişim araçlarından beslenme bilgilerini günlük ve haftalık olarak (%52.5) ve sağlıklarını korumak (%64.0) amacıyla takip ettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin yemek tarifesi (%52.4) ve besin güvenliğine (%58.8) ilişkin edindikleri bilgileri uyguladıkları ve kitle iletişim araçlarında yer alan beslenme bilgilerini anlaşılır (%64.9) ve bilimsel (%63.3) olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Araştırmada, kitle iletişim araçlarında yayınlanan beslenme ile bilgilerinin anlaşılır ve bilimsel olma özelliklerinin artırılması gerektiğini sonucuna varılmıştır. Yeterli besin ve beslenme bilgisine sahip olan tüketiciler, kitle iletişim araçlarınca yayınlanan konu ile ilgili bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirebileceklerdir. Bu nedenle, gerek örgün eğitim gerekse yaygın eğitim kurumlarınca beslenme eğitimi çalışmalarına öncelik verilmelidir. Yayıncılar, haberciler ve haberin kaynağı ilgili alanın bilim insanları arasında işbirliğinin güçlendirilmeli ilgili dernek ve odalar bu işbirliğini güçlendirmede etkin olmalıdır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the preference of consumers regarding the means of mass media for nutrition information, their follow-up frequency of nutrition information and reasons, as well as their conditions to apply and evaluate the acquired knowledge. This descriptive study was carried out in Konya city center by using general screening method on 575 consumers (272 male and 303 female). The preference of consumers for means of mass media was determined respectively as TV (29.1%), Newspaper-Magazine (25.7%), Radio (23.0%) and Internet (22.1%). Consumers were determined to follow nutrition information through mass media on daily and weekly basis (52.5%) to protect their health (64.0%). It was found that consumers apprehensively (64.9%) and scientifically apply their nutrition information in mass media and use their knowledge on recipe (52.4%) and nutrition safety (58.8%). In the study, it was concluded that the nutrition information in mass media should be made more understandable and scientific. Consumers with adequate knowledge on nutrient and nutrition could make critical assessments on the information published in the mass media. Therefore, alimentation studies should be promoted both in formal and informal education institutions. Relevant society and associations should take active role to improve the relationship between Publishers, reporters, and news source as well as the cooperation between scientists.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :