Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şair zülfet in şiirleri

Yazar kurumları :
Аспирант Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Связь между мифологическими, космогоническими элементами и героями народных дастанов в творчестве Зульфата приводит к неожиданным результатам. Это объясняется не только особенностями его поэтического стиля, но новыми и оригинальными символами, опирающимися на человеческие чувства, которые он вносит в татарскую поэзию. Его стихи, основанные на картинах деревенского пейзажа, оставшихся в памяти поэта еще с детства, имеют неотрывную связь с народными традициями, с одной стороны, и служат воссозданию образа человека будущего, с другой. Этот человек как раз и становится лирическим героем творчества Зульфата.

Özet İngilizce :

Zülfet‟in şiirlerinde mitolojik, kozmik unsurlar ile destan kahramanı arasında kurulan ilişki şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bir üslup özelliği olmaktan ziyade, Tatar şiirine kattığı yeni ve orijinal sembolleştirme biçimlerinin insanî hislere yaslanmasıyla ön plana çıkmaktadır. Zülfet‟in çocukluk çağından itibaren yaşadığı köy çevresinden aldığı tabiat unsurları ile beslenen şiirleri, bir yönüyle gelenekten gelen zenginliklerden beslendiğini gösterirken, bir taraftan da gelecekteki insanı inşa etmekte ona kaynaklık etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :