Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devlet salnamelerinde rum melkit katolik patrikliği (1847-1918)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Makalenin konusu Rum Melkit Katolik Patrikliğinin 1847-1918 yılları arasında yayımlanan Osmanlı Devlet Salnamelerindeki durumuyla ilgilidir. Kaynağı toplam 68 sayılık Osmanlı resmi yayım organı Salnamelerdir. Amacı Osmanlı resmi yayımlarında Rum Melkit Katoliklere bakısı ortaya koymaktır. Ayrıca Osmanlı gayrimüslimleri idare sistemi içerisinde Rum Melkitlerin durumunu da göstermektir. Böylece Rum Melkitlerin ayrı bir millet olarak kabul edilmeleri ve diğer Katoliklerin durumlarının resmi belgelerden hareketle anlasılmasını kolaylastırmaktır. Sonuç olarak Rum Melkit Katolikler, Salnamelerde gayrimüslimlere yer verilen ilk sayıdan son sayıya kadar 7 sayıda (37-42 ve 44. sayılar) kaydedilmemislerdir. İlk sayıdan itibaren Rum Melkit Katoliklere Osmanlı resmi bakısında bir netlik olup karmasıklığa yer verilmediği bulgulanmıstır. Osmanlı gayrimüslimleri idare sisteminde "fetih öncesi yapının korunması" ilkesine göre Rum Melkitlerin (Ortodoks ve Katolikler) yasadığı bölgelerin fethi esnasında Fener Rum Patrikliği hiyerarsisine bağlı olmaları söz konusudur. Bu nedenle ilk dönemde hepsi Fenere bağlı olarak idare edilmislerdir. Ancak doğu Katolikleri Ermeni Katolik parikliğinin liderliğinde ayrı bir millet olarak kabul edilirken (1830) Rum Melkit Katolikler de bu hiyerarsiye bağlanmıstır. Ermeni Katolik patrikliğinden farklı bir hiyerarsiye sahip olduklarına Osmanlı hükümetini ikna ederek 1846'da ayrılmıslardır. Böylece Salnamelerin ilkine bes milletten birisi olarak kaydedilmislerdir.

Özet İngilizce :

The subject of this article is related to the conditions of the Patriarchate of the Melkite Greek Catholic between 1847 and 1918 in the Ottoman State. I referenced to the Ottoman State Annuals (Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye) in 68 issues. The aim is to present the view of the Ottoman about Melkite Greek Catholics appeared in Ottoman official publications. In addition, to comprehend the understanding of the Melkite Greek Catholics admitted as a different 'nation (millet)' and conditions of the other Ottoman Christians. Melkite Greek Catholics are unrecorded in seven issues (37th to 42th and 44th). In the annuals, there isn't any complication in the Ottoman official view to the Melkite Greek Catholics. Ottoman Melkite Orthodox and Catholics were administrated in accordance with the principle "keeping the pre-conquest structure". Consequently, They were not admitted a different nation in the period of Fatih Mehmet II to Selim II when their regions (Syria, Palestine and Egypt) was conquested. Because, the hierarchy and rites of Melkites were Orthodox and they were connected to the Patriarchate of Constantinople. This status had contunued to 1830 when Armenian Catholics were admitted as a different 'nation (millet) and other eastern Catholics connected to the Catholic Patriarchate. The patriarch of Melkite Greek Catholics persuaded the Ottoman Government in 1846 that they had a different hierarchy. Ottoman Government constructed a new statu for them, which was appeared in the first annual.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :