Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nâilî’nin imaj dünyasi ve gazellerindeki yansimalari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

ÖZET Yaşadığı toplumun bir parçası olan her sanatçı gibi Nâilî de içerisinde yaşadığı topluma ait kültürel ve edebî özelliklerle yoğrulmuş ve geleneksel şiir sanatının imkânları ile sanatçı gücünün ortaya koyduğu kendine mahsus hayallerini şiirlerinde dile getirmeye çalışmıştır. Nâilî, gazellerinde yer alan özgün hayallerini dile getirirken sıradan unsurların sıra dışı kullanımlarından faydalanmıştır. O, Birbirleriyle tezat oluşturan kavramlardan uyum elde etmek, soyut olanı somut olanla veya somut olanı soyutla betimlemek, duyusal anlamda birbirinin tavsifinde ilgi kurulması imkânsız olan unsurları birleştirmek ve bütün bunlar vasıtasıyla okurunda geniş ufuklar açıp farklı bakış açıları geliştirmek hususunda kalemini ustaca oynatmayı becerebilen bir şairdir. Nailî’nin, şiirlerinde kullanmış olduğu alışılmadık bağdaştırmaları, her okurda farklı örneklerde farklı görüntüler meydana getiren bir özellik arz etmektedir. Bu çalışmada Nâilî’nin divanındaki gazeller incelenerek, şairin ortaya koyduğu imaj dünyasındaki farklılıklar/geleneksel imajları farklı kullanımları? tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Özet İngilizce :

Like any artist who is a part of his society, Naili has as well tried to mention his original imaginations being produced depending upon his artistic potential with the opportunities of traditional poetry and grown with cultural and literal characteristics belonging to the community in which he lived. While expressing his peculiar imaginations, Naili has utilized unusual applications of usual components. He has been a poet, who could manage to write skilfully in terms of reaching harmony from antonymous concepts, describing the concrete one by the abstract and vice versa, unifying the elements which have no any relationship in defining each other sensorially and by the means of all those acts developing different viewpoints by opening new horizons in the minds of his readers. Unfamiliar combinations within his poems have presented different images in different samples for every reader. In this study, by analysing lyric poems in Naili’s divan, different usages/using traditional images in a different way put forth by the poet are tried to be determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :