Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin deyimleri kullanma yeterlikleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Dil eğitiminin en temel hedefi öğrencilere anlama ve anlatma becerilerini kazandırmaktır. Öğrencilerin anlama ve anlatma basarıları, temel dil becerilenini kazanmaları ve etkin bir biçimde kullanmalarına bağlıdır. Okuma, dinleme, konusma ve yazma dil becerileri dilin verdiği imkânlar ölçüsünde gelistirilmeye çalısılır. Bireylerin bu becerileri etkin kullanmaları, onların deyim dağarcığına, deyim bilgisine ve bu birikimi kullanabilme yeteneğine bağlıdır. Bunun için, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımlarında deyimleri etkin kullanabilmelerinin ortamlarını olusturmanın önemi büyüktür. Bu çalısmada, öğrencilerin deyimleri kullanma durumları belirlenmeye çalısılmıstır. Bundan hareketle öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini gelistirerek Türkçeyi etkin bir biçimde kullanabilmelerinde deyim kullanımının önemi üzerinde durulmustur. Bu arastırmada karma yöntem kullanılmıstır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler, deyim tamamlama, olusturulan metinlerde verilen deyimleri kullanma durumları normal seviyenin üzerindedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of language training is to gain skills in understanding and explaining to the students. Students' achievements in understanding and explaining depends on acquire basic language skills and use them effectively. Reading, listening, speaking and writing skills, can be developed to the extent in the language possibilities. The effective use of language, are important vocabulary expression of individuals, this accumulation of the statement knowledge and ability of using. For this, should be teach the importance of using statements at verbal and written expressions in the learning- teaching process. In this study studied to determine the operating conditions the statements of the students. In addition, emphasized the importance of effectively utilizing the statement by improving students' comprehension and expression skills in the use of Turkish. In this study, mixed methods were used. According to the findings,students, statement completion, situation of using the statements in written texts above normal level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :