Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gaziantep ilinin yakın taşınmış (paralel) yer adları

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Ortak veya paralel coğrafi adlar çeşitli şekillerde oluşturulur. Türk Dünyasının tüm arazi parçalarında aynı coğrafi adlarla karşılaşmak, bu halkların aynı soydan gelmeleri ve aynı adlandırma mantığını kullanmaları ile açıklanabilir. Bazen bir arazide aynı coğrafi adlarla karşılaşılabilir. Böyle adlara ortak veya paralel adlar denir . Bu benzer yer adları bazen aynı coğrafyada bazen de farklı coğrafyada görülebilir. Eğer aynı coğrafyada ise bu benzerlik ise buna yakın taşınmış, uzak coğrafyada ise uzak taşınmış yer adları diyebiliriz. Yer adlarında yakın taşınmışa en güzel örnek aşağı ve yukarı kelimeleriyle yapılan adlandırmadır. Birbirine yakın yerlerde en çok kullanılan yer adı değiştirme şeklidir. Aşağı - yukarı kelimelerinin yanı sıra, büyük - küçük, eski - yeni, ön – arka vb. kelimeleriyle de yer adları farklılaştırılarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda Gaziantep'te yer adlarındaki bu farklılaştırma dikkate alınarak, yakın yer adlarının değiştirilme çeşitleri üzerinde durulacak.

Özet İngilizce :

The joint or parallel geographical names are formed differently. In the Turkish world we can meet the same toponyms, which must be explained with the same origin and the same logical mentality. Sometimes we can find in the place, toponomys of the same name. Such toponomys we call the joint or paralel names. The namesake places are exist everywhere. If they are in the same place, so they are called nearparallel toponomys, but on the contrary, then farparallel toponomys. For the nearparallel toponomys the best example is a word =upper or =Lower. Besides the words upper=, =Lower= for the toponomys are used the following words: big, little, small, old, new, frot, fare, back. In our work we'll take into consideration these features in Gaziantep toponomys and we'll investigate the difference in the nearparallel toponomys.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :