Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermeni-türk dil ilişkileri

Yazar kurumları :
Azerbaycan Ermeni Araştırmaları Merkezi Başkanı; Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

V. yüzyıldan itibaren tarihsel gelişim sürecini takip edebildiğimiz Ermeni dili XI. yüzyıldan itibaren Türk diliyle etkileşim içerisine girmiştir. Ermeniler her ne kadar kendi aralarında Ermeniceyi kullansalar da edebi dil, konuşma ve iletişim dili olarak Türk diline üstünlük vermişlerdir. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra da Türk dilini ikinci bir dil olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla her iki dilde de bu etkileşim göze çarpmaktadır. Bu çalışmada Ermeni-Türk dil ilişkilerinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve birbirlerine olan etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Armenian language that we could observe the process of historical development from V. century, have been in interaction with Turkish language beginning from XI. century. Although the Armenians used the Armenian language among themselves, they gave the priority to Turkish language as a literary, speech and communication language. Especially after the establishment of the Ottoman Empire, they accepted the Turkish language as a second language. Thus, this interaction, in both languages, is noticeable. In this study, the development of Armenian-Turkish language relations in the historical process and the effects of each other will be tried to explain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :