Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre mühendisliği öğrencilerinin çevre ile ilgili bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme düzeyleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı1, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çevre mühendisi adaylarının günlük yaşamla ilgili çevre bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, yaşadığı bölgede meydana gelen öncelikli çevre sorunlarını anlama ve farkında olma düzeyleri de araştırılmıştır. Araştırmada veriler, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde okuyan 39 son sınıf çevre mühendisi adayına uygulanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan çevre mühendisi adaylarının günlük yaşamda kullanacağı çevre bilgilerini bilmeleri ile bu bilgileri olumlu davranışa dönüştürebilmeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bilgi sahibi oldukları konulardaki bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirerek çevre dostu davranışlara dönüştürdükleri görülmüştür. Konu hakkında bilgisi olmayan çevre mühendisi adaylarının ise çevreye karşı olumlu davranışta bulunamadığı belirlenmiştir. Ayrıca; mühendis adaylarının gerek yaşadığı kent de gerekse de yaşadıkları ülkede meydana gelen çevresel kirliliğin boyutlarından haberdar olduğu ve çevreyle ilgili edinmiş oldukları bilgileri dahilinde çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım içerisinde oldukları söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, it's aimed to determine the situation of environmental engineer candidates to use their environmental information about daily life in their own daily lives. In addition to this, the level of their comprehension and awareness of primary environmental problems that occur in the area of their lives is also searched. The data in the research were collected from questionnaries conducted amoung 39 last year environmental engineering department students in 2008-2009 education year. It was observed for environmental engineer candidates that there was a significant relation between their environmental information knowledge used in daily life and the conversion of this information to positive behaviours. It was seen that they convert their information to environmentally friendly behaviours by associating to their daily lives. It was also determined that the environmental engineer candidates having no information about the subject do not have positive behaviours for the environment. Moreover, it can be mentioned that the engineer candidates are aware of the extent of environmental pollution both in the city and in the country they live and are responsive to the environment within the information they get about it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :