Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cahit sıtkı tarancı’nın eserlerinde masalın işlevi

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Bölümü1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, masalın Cahit Sıtkı'nın eserlerindeki yeri incelenmistir. Bu amaçla eserlerdeki masal unsurlarının kullanım sıklığı ve islevleri tespit edilmistir. Masalın Cahit Sıtkı'nın edebî anlayısının sekillenmesinden, siir ya da hikâyelerinin konu seçimine kadar birçok açıdan onu etkilediği görülmüstür. Sair, sanatını olustururken çocukluk hatıralarının kendisine sunduğu masal izleklerinden yararlanmıstır. O, "Abbas" adlı hikâye ve siirinin konusunu, çocukluğunda dinlediği bir masaldan ilham almıstır. "Kırkıncı Oda" siirini, aynı adlı bir masaldan yararlanarak kurgulamıs; "kırkıncı oda" motifiyle siirinin ana eksenini olusturmustur. Siirleri, hikâyeleri ve mektuplarıyla "kendi beni"ni anlatan sanatkâr, çocukken dinlediği masallara ve bu masalların motiflerine yaslanarak adeta kendi masalını yazmıstır. "Sihirli seccade", "kırkıncı oda", "üvey anne", "dev", "cüce", "kırk harami" gibi masal motiflerini, eserlerinde bir harç malzemesi olarak kullanmıs ve zengin çağrısımlı imajlar olusturmustur. Kısacası, sanatçının çocukluk hatıralarını süsleyen masallar, onun eserlerinin, özellikle de siirlerinin yapı tası olmustur. Hayatın geçiciliğini acı bir sekilde duyumsayan, ancak bu durumu içine sindiremeyen sanatçı, masalsı bir dünyaya sığınma gayretini eserlerinde sıklıkla terennüm etmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the place of tale in Cahit Sıtkı's works has been examined. For this purpose, frequency usage of fairy-tale elements of his works and their functions has been identified. It has been observed that in shaping his literary understanding tale affected his subject choice in poetry or story in many aspects. In creating his art, the poet benefited from the themes of tales his childhood memories gave him. In his work called 'Abbas', he received inspiration of his story and subject of poem from a tale heard in childhood. He imagined 'Fortieth Room' poem by taking advantage of a tale with the same name; with 'Fortieth Room' motif he formed the main axis of the poem. The artist- revealing his 'own self' with his poems, stories and letters- wrote, in fact, his own tale by leaning on the tales he listened to and their motifs. He used such fairy-tale motifs as 'magic prayer', 'fortieth room, 'step-mother',' giant', 'dwarf' 'forty bandits' as a morter material in his works and made up rich associative images. In short, the tales embellishing artist's childhood memories was building-blocks of his works, especially of his poems. The artist who felt the transience of life bitterly, but not satisfied with this situation often reflected his struggle to shelter in an imaginary world in his works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :