Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balkan ülkelerinin bayrakları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 2
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bayraklar, ülkelerin bağımsızlık sembolleri olup, o ülkeler için çok büyük anlamlar ifade eden tasarımlardır. Olimpiyatlardan uluslararası toplantılara, milli bayramlardan çeşitli törenlere kadar çok geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Uğruna can verilecek kutsal değerlerden birisidir bayrak. Şekilleri ve renkleri çeşitlilik göstermesine rağmen hepsinin ortak noktası o ülke için önemli olması ve özgürlüğü temsil etmesidir. Tarih boyunca yaşanan savaşlar birçok ülkenin kurulmasına veya yıkılmasına neden olmuştur. 20. yüzyıl insanlık tarihinde en fazla savaşların yaşandığı ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir asırdır. Hele Balkanlar, bu konuda talihsiz yerlerden birisidir. Balkan savaşları, I. ve II. Dünya savaşları ve Yugoslavya'nın parçalanmasıyla, bu coğrafyada yeni devletler kurulmuştur. Bu makalede 11 Balkan ülkesinin (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova) bayrakları incelenecek, ortak ve farklı noktaları belirlenip, renklerin ne anlama geldiği açıklanacaktır. Bildirinin sonunda genel değerlendirmeler yapılarak bu renklerin seçilme nedenleri üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Flags are, besides being the independence symbols of the countries, designs that mean much for those countries. It has wide range of usage from Olympic games to international meetings, from national holidays to various ceremonies. Flag is a holy value for whose sake lives can be sacrificed. Although their shapes and colors vary, the common point of all of them is to be very important for the concerned country and to represent the liberty. The wars occurred throughout history have caused the foundation and the collapse of many countries. 20th century was the century which saw the most wars and in which millions of humans lost their lives. Especially Balkans was one of the unfortunate places in this subject. With Balkan Wars, 1st and 2nd World War and with the collapse of Yugoslavia, new countries have been founded in this region. In this article, the flags of 11 Balkan countries (Bulgaria, Rumania, Greece, Albania, Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Monte Negro, Kosovo) will be examines, their common and different points will be determined, and the meaning of their colors will be explained. At the end of the article, a general assessment is done and focused on the reasons for choosing these colors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :