Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan ağızlarında kullanılan arkaik zarf-fiiller

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, 13-16. yüzyıllarda yazılmış eserlerin dili incelenmiştir."Korkut Ata" destanlarından verilmiş örnekler Hatayı, Nesimi, Fuzuli, "Destani Ahmet Harami", Gazi Burhaneddin‟in eserlerinin dili ile mukayese edilmiş, örnekler verilmiştir. Burada esas maksat abidelerimizin dilinde kullanılmış bazı zarf-fiil eklerinin çağdaş Azerbaycan edebi dilinde arkaikleşmiş, ama değişik yörelerde, ağızlarda kullanıldığını göz önünde bulundurmaktır. Abidelerin dilinde kullanılan, bugünkü Azerbaycan edebi dilinde kullanılmayan-ıban, -iben,-uban, -üben, -ıbanı, -ibeni, -ubanı, -übeni, -matın, - metin, -ıcak, -icek gibi zarf-fiil eklerine ağızlarda rastlıyoruz.

Özet İngilizce :

In this article deals with the research works written over 13-16 centuries. The examples given "Korkut Ata" legends were compared with the language of Khatai, Nesimi, Fuzuli, and the examples in " The Epic View Harami", were compared with the language of "Gazi Burhanuddin". The real purpose of using some monuments verb suffixes‟ in the language used in the language of contemporary literary archaic Azerbaijan, but in different locations, considering the speaking before eyes.Wecan see the gerundium suffixes such as -ıban,-iben,-uban,-üben,-ıbanı,-ibani,-ubanı,-übani,- matın,-metin,-ıcak,-icek wich were used ın the moniments but are not used in Azerbaijan dialects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :