Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu, tatar (kazan) ve başkurt türklerinin masallarinda insan yeme (yamyamlik) motifi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Açlık, dinî-sihrî veya tıbbî sebeplerden ortaya çıktığı ifade edilen insan yeme, mit, masal, efsane, des- tan, inanış vb. halk bilimi ürünlerinde de bulunmaktadır. Masallar, bu konuyla ilgili motiflerin sıklıkla kullanıldığı halk anlatılarındandır. İnsan, dev, cadı vb. ta- rafından gerçekleştirilen insan yeme eylemiyle ilgili motifler, S. Thompson’un Motif Index of Folk-Literature adlı katalogunda çoğunlukla “G. Devler” başlığı altındadır. Fakat eserdeki diğer başlıklarda da yamyamlıkla alakalı motiflere rastlamak mümkündür. Bu makalede, ilk olarak insan yeme ve Türk halk biliminde insan yemeyle ilgili unsurlar hakkında bilgi verilecektir. Daha Thompson’un Motif Index of Folk-Literature adlı katalogu dikkate alınarak Türkiye, Başkur- distan ve Tataristan’da yayımlanan bazı masallarda insan yeme ve buna bağlı motifler tespit edilmeye çalışıla- caktır.

Özet İngilizce :

 Hunger, anthropophagy which is expressed that it emerged because of magic-religious and medical rea- sons, myth, tale, legend, epos, belief, etc. appear in the outcomes of folklore. Tales are folk narratives in which motifs on the subject are generally used. Motifs about the act of an- thropophagy executed by human beings, ogres, witch, etc. are usually under the title of G. Ogres in S. Thomp- son’s catalogue “Motif Index of Folk Literature”. However, it is possible to come across with motifs about can- nibalism under other titles as well. In this article, facts about anthropophagy in Turkish Folklore will be primarily touched upon. After that, taking Thompson’s catalogue “Motif Index of Folk-Literature” into consideration, anthropophagy and related motifs will be determined in some tales compiled from Turkey, Bashkortostan and Tartary.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :