Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akkaya barajı çevre sorunları ve çözüm önerilerinin dayanışma hakkı olarak sorgulanması: niçek

Yazar kurumları :
 Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya atılan ve Üçüncü Kuşak Haklar olarak ifade edilen çevre hakkı önemi giderek artan bir seyir takip etmektedir. Çevre hakkı ve insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı gibi konular insanoğlunun tek başına üstesinden geleceği sorunlar olmaktan çıkmış insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Üçüncü Kuşak Hakları doğuran nedenlerin başında bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir. Bu sorunların çözümü belli bir topluluk halinde yaşam anlayışını geliştirmiş toplu yaşamayı zorunlu kılmaktadır. Dayanışma hakları çözüm önerilerinin olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha insancıl bir toplum düşüncesinin yaratılması bu hakların gelişimiyle mümkün olacaktır. Devletin tek başına bu hakları yerine getirmesi mümkün gözükmemekte çözüm bireylerin ve oluşturdukları örgütsel yapıların devreye girmesiyle mümkün görünmektedir. Bu makalede adına sivil toplum kuruluşları (STK) denilen sivil örgütlenmeler ile Niğde Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Akkaya Barajı çevre sorunları ve çevre hakları konusunda NİÇEK, sorunların tespiti ve çözüm önerileri analiz edilerek tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

After the second world war, environmental right considered as third generation rights were gained more importance. Overcoming environmental rights and sharing common human inheritance rights become general problem for everybody instead of thinking them as individual problem. Problems caused by scientific and technical developmental are the most important factors resulted in formation of third generation rights. Solving these problems obligated to live together in an community. Solidarity rights grown as inevitable parts of the solution perspects. It is possible to create more humanistic community by improving these rights. It does not look like that state alone provide these rights, solution might be likely that both act of the individuals and publich organizational foundation. In this aspect, we aimed to determine, discuss and offer solution ways of the problems caused by Akaya Dam, which was located in university campuse area, by motiveting coordination between University and civil public organizations (NICEK) in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :