Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yusuf ziya yozgadî ve temaşâ-yı celâl-i hüdâ adlı eseri

Yazar kurumları :
Bozok Ünvıversitesi1
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Yusuf Ziya Bey, XIX. Yüzyıl sonları ile XX. Yüzyıl başlarında yaşamış olan Yozgatlı bir devlet adamıdır. Yozgat’ın köklü hanedanı Çapanoğulları ile akrabadır. Yozgadî, olarak da bilinen Yusuf Ziya Bey, hayatı boyunca bürokrasinin birçok kaleminde görev almış, memurluk, müdürlük, mahkeme başkanlığı ve savcı muavinliği gibi çeşitli meslekler icra etmiştir. Yazarlık yönü devlet adamlığı vasfından daha baskın olan Yusuf Ziya Bey’in, çeşitli alanlarda kaleme aldığı on beşten fazla eseri bulunmaktadır. Bu çalışmada, onun Kastamonu savcı yardımcılığı görevi sırasında kaleme aldığı “Temâşâ-yı Celâl-i Hüdâ” adlı eseri incelenmiştir. Yozgat ve Kırşehir’de gezip gördüğü yerlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı eserde işlenen konular, başlıklar halinde ortaya konulmuş ve özetlenerek okuyucuyla paylaşılmıştır. Eserde Yozgat ve Kırşehir’deki tarihi yerler ile Emirce Sultan gibi tarihi şahsiyetler ayrıntılı olarak işlenmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yusuf Ziya was a statesman from Yozgat who lived in the late 19th and the early 20th centuries. He was a relative of rooted dynasty of Çapanoğlu. Yusuf Ziya Bey was also known as Yozgadi and he worked for many bureaucratic institutions as civil cervant, director, court president and deputy prosecutor. Yusuf Ziya Bey’s authorship side was much more dominant than his statesmanship. He wrote more than fifteen works in various fields. In this study, Yusuf Ziya Bey’s work called “Temâşâ-yı Celâl-i Hüdâ” written in Kastamonu when he was deputy prosecutor was studied. In his work Yusuf Ziya Bey described the places he traveled and saw in Yozgat and Kırşehir. In the work, historical places in Yozgat and Kırşehir and historical personalities like Emirce Sultan were introduced. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :