Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: türk kamu yönetiminde personel güçlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası rekabet, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentilerindeki değişim gibi birçok gelişmenin doğal bir sonucu olarak endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte; örgütler için insan kaynaklarının önemi gittikçe artmış, insan kavramı giderek öne çıkmıştır. İnsan kaynaklarının başarısı örgütlerin başarısı haline gelmiştir. Bu sebeple yüksek performanslı ve güçlü organizasyonların ancak girişimci, yetenekli, performansı yüksek ve yeni gelişmelere en kısa sürede adapte olabilen güçlü çalışanlarla olabileceği ortaya çıkmıştır. Artık günümüzde etkin, verimli, rasyonel ve sağlıklı bir insan kaynakları yönetimi hayati önem taşımaktadır. Bu noktada karşımıza sağlıklı bir iş gören seçimi, eğitimi ve planlaması, eksiksiz ve sürekli bir performans yönetimi, yetkilendirilmiş ve güçlü çalışanlar için etkin bir personel güçlendirme ile yüz yüze ilişkileri içeren bir süreç ve insan merkezli stratejik insan kaynakları bileşenleri karşımıza çıkmaktadır. Yönetim açısından personel güçlendirme, örgütte rekabet avantajı sağlamak için kullanılması zorunlu yönetim teknikleri arasına girmiştir. Personelin işi ile ilgili yetki ve sorumluluğu alması, işi ile ilgili kararları kendisinin verebilmesi yani güçlendirilmesi ile örgütsel etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Personelin güçlendirilmesi, personelin işine karşı daha olumlu bir tutum sergilemesi ve örgüt amaçlarını kendi amaçları ile uyumlaştırması açısından önem taşımaktadır. Personel güçlendirmenin, iş tatminini ve örgütsel bağlılığı artırarak örgütsel başarı ve etkinliği artıracağı, rekabet avantajı sağlayacağı ve hizmet kalitesini artıracağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

As a natural consequences of concepts such as the international competition, globalization, technological developments and changes of the customer expectations, and transition from industrial society into information society, the significance of human resources have gradually increased for organizations and thereby considerably stressing the importance of human concept. The satisfaction of the human resources has become the success of the organizations. Therefore, it is now a necessity that the high performance and substantial organizations should strictly have enterprising, skilled and high performance, flexible and adaptable staff at the new recent developments. It is of vital importance to have an efficient, productive, rational and well designed human resources management today. In this point, it is also substantial to ensure a well worker selection, training and planning, accurate and uninterrupted performance management system, as well as a process including the face to face relations and strategic human resources components focused on human resources through an efficient empowerment for empowered and powerful workers. Empowerment has become one of the essential management methods to be employed in order for enabling the organizational competition advantage with regard to management. Taking the responsibility and authorization of the personnel related to the position, and the authorization to make decision for the relevant position that is, strengthening are designated for increasing the organizational efficiency. Empowerment the personnel is of importance for adapting the responsibility of the personnel at organizational targets. It is therefore considered that empowerment increases the organizational satisfaction and efficiency and provide the competition advantage and increase the service quality by increasing the work satisfaction and organizational commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :