Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Moğol devri avrupalı seyyahlara göre karadeniz’in kuzeyi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Büyük Moğol istilâsı Adriyatik kıyılarına ulaştığı devirlerde, Avrupa Hıristiyan dünyası bu müthiş istilâ karşısında dehşete düşmüş ve bir takım önlemler düşünmeye başlamıştı. Papalar tarafından görevlendirilen elçilik heyetleri, Moğolları kendi siyasal yararları hesabına kazanabilmek amacıyla, daha çok Karadeniz'in kuzeyinden Moğol başkenti Karakurum'a kadar gitmişlerdi. Bunlardan ikisi Plano Carpini ile Rubruk'tur. Fransisken tarikatına mensup olan bu elçiler, Karadeniz'in kuzeyinden yapmış oldukları yolculukları sırasında coğrafi, tarihi, sosyal ve kültürel anlamda görüp, duyduklarını seyahatname şeklinde kaleme almışlardır. Çalışmamızda bu Avrupalı elçi ve seyyahların eserlerindeki Karadeniz kuzeyi ile ilgili bilgiler, diğer kaynaklarla karşılaştırılarak ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As the Great Mongol invasion reached the shores of Adriatic, European Christian world was terrified and they intended to take some precautions. Some legations, which were designated by popes, went to Kara Kurum (capital of Mongolia) from Black Sea's North shores for gaining Mongolians to their own political benefits. Two of them are Carpini and Rubruk. Those two Fransiscan ambassadors written down their geographical, historical, social and cultural observation as a travel book. In our study we examined the informations about the North of Black Sea in those two ambassador's travel books by crossreferancing other sources.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :