Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milletlerarası ilişkilerde yunanlılaştırma faaliyetlerine (asimilasyona) ilişkin iki örnek: kalaşlar ve gagavuzlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr.Ege Üniversitesi.1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Yunanlıların iddiasına göre; “Kalaşlar, Yunan Makedon’udur” ve dolayısıyla “Yunanlıdır”. Diğer taraftan yine Türkçe konuşan ve Ortodoks Hıristiyan dini inanca sahip olan Gagavuzlar da “Yunanlıdır”. Yine bu bağlamda Yunanlılara ve batılılara göre, Hıristiyan dini inançlarını terk edip, İslâm dini inancını tercih edenler “Türkleşmektedir”. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Yunanlılar, belki Yunanlılıkla hiç ilgisi olmayanları dahi “soydaşları” olarak “keşfederken”, kaynaşırken, Yunanlılığı yeniden inşa ederken, ötekileri Yunanlılaştırırken, onlara yardım ellerini uzatırken, Türkiye’de bazı Türkler ise bırakın “Türkleştirmeyi, asimilasyonu”, soydaşlarını reddetmektedir. Bazıları da “farklılıklar zenginliktir” düşüncesiyle, farklılıkları kaşıyarak, daha da belirginleştirerek, kaynaşmayı ve dayanışmayı ortadan kaldırabilecek nitelikte kendilerini ötekileştirmektedir.

Özet İngilizce :

According to the Greek claims, “the Kalash are Greek Macedonians” and therefore, “They are Greek”. Besides, Gagauz people, speaking Turkish as a mother tongue and religiously Orthodox Christians, are also considered as Greeks. Within this context, both the Greek and Western people claim that those who had previously been Christian but chose Islam as a religion were Turkified. On one hand, Greece, a member of the EU, and the Greeks are “discovering” new people as their Kins that are probably unrelated to the Grek nation, and getting closer to them, and, through this way, reconstructing the nation of “being a Greek”, and Greekifying non-Greeks and giving them a helping hand. On the other hand, in Turkey, some of the Turks are refusing to Turkify others and to assimilate them an deven rejert their kins as proper Turks. Aside from this, some other Turkish people, by espousing the idea that “differences are richness”, scratch the differences and make them more visible. They are othering themselves in such a way that this negates solidarity and cohesion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :