Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde güvenlik alanında değişimler karadeniz in güvenliğini yeniden düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada küreselleşme sürecinde güvenlik alanının genişlemesi ve derinleşmesini içeren "yeni güvenlik anlayışı" irdelenmiştir. Çalışmada güvenlik alanındaki geleneksel tehdit algılamalarına eklemlenen yeni güvenlik tehditlerin neler olduğu ve bu konuda ne gibi önlemler alınabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, güvenlik olgusu kavramsal ve teorik açıdan irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikli olarak küreselleşme süreci kavramsal ve tarihsel açıdan irdelenmiştir. Bu aşamadan sonra küreselleşme sürecinde şekillenen yeni güvenlik anlayışı ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir perspektif kazandırabilmektir.

Özet İngilizce :

In this study, the "new security conception", which involves the expansion and the deepening of the security field in the globalisation process, is explicated. this study aims at presenting what the new security threats, jointed to traditional threat sense of the security field are and which measures may be taken for this issue. In the fist chapter of the study, the security phenomenon is reviewed conceptually and theoretically. The second chapter encompasses, firstly the discussion of the globalisation process both conceptually and theoretically. After this stage, the new conception of security shaped in the globalisation process is argued out. The main purpose of the study is to gain a new perspective for Black Sea security issues

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :