Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu sektöründe performans yönetimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar. Küresel rekabet şartlarında tüm yönetsel ve örgütsel faaliyetlerin merkezinde insan bulunmaktadır. İkame edilemeyen tek kaynak olan nitelikli insana olan ihtiyaç, bilgi çağında daha da artmıştır. Pek çok problemle karşı karşıya bulunan kamu yönetimlerinin daha hızlı, kaliteli, verimli ve rasyonel hizmet sunmasını sağlamak amacıyla kamuda birçok reform yapılmaktadır. Özel sektör performansına ulaşması istenen kamu yönetimlerinde en çok rastlanan sorunlardan biri de nitelikli insan kaynakları eksiği ve ölçülebilir, belirli, net performans kriterlerinin olmamasıdır. Kamu yönetimlerini yeniden düzenleme çalışmaları da buna paralel olarak örgütlerin insan kaynakları ve performansları üzerine yoğunlaşmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays when versatile and big metamorphosis is experienced, the organizations exist in a suicidal competitive environment. Human being is at the center of all administrative and organizational activities under the global competitive conditions. The need for qualified people, who are the unique source that may not be substituted, increases gradually in the information age. Many reforms are made in the public enterprises in order to provide the fast, quality, productive and rational services by public administrations which face with many problems. One of the problems, which are mostly faced in the public administrations that are desired that they reach to the private sector's performance, is the lack of qualified human resources and lack of measurable, certain, net performance criteria. Studies on rearranging the public administrations have focused on the human resources of the organizations and their performances in paralleling to this.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :