Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gürcistan türklerinin yeniden yükselen sesi: varlık”gazetesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Karapapak/Terekeme Türkleri’nin tarihte en yoğun olarak yaşadıkları bölgeler (Borçalı, Karayazı, Başgeçit, Bolnis, Karaçöp, Tiflis) bugün Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaktadır. Kafkaslar’la Anadolu arasında bağ kuran Karapapak Elleri, coğrafî ve stratejik açıdan olduğu kadar Türk kültürü, Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatı bakımından da büyük öneme sahiptir. Nitekim söz konusu topraklar tarihte Dede Korkut ve Köroğlu diyarı, âşıklar, ozanlar yurdu olarak bilinegelmiştir. Bu yazı, son yıllarda Gürcistan’da yaşanan siyasî, politik, ve ekonomik gelişme ve değişmelerle sesleri kısılan, büyük sıkıntılar yaşayan Karapapak Türkleri’nin var olma, yeniden seslerini duyurma aracı “Varlık” Gazetesi‘nin yayın hayatına başlayışını konu olmaktadır

Özet İngilizce :

Nowadays, historically and compactly living places of Karapapakh/Terekeme Turks (Borchali, Karayazi, Bashkechit, Bolnis, Karachop, Tbilisi) are within the borders of the Republic of Georgia. Karapapakhs, who are linking Anadolu to Caucasus with its geographical and strategic standpoints, are important with its Turkish culture, history, language and literature. These lands are known as the country of Dede Korkut and Koroghlu, as well as the motherland of Ashugs and Ozans. One of the main aims for founding and publishing of “Varlik” newspaper was to give Karapapakh Turks the right of speech, because of the political and economical changes in Georgia.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :