Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatılı öğrenim gören erkek lise öğrencilerinin yaşam doyumları üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
K.K.K.lığı1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu aratrmann amac, lise örencilerinin yaam doyum düzeylerinin demografik, kiisel ve örgütsel deikenlere göre farkllap farkllamadn saptamaktr. Aratrma, stanbul, zmir ve Bursa’da yatl örenim gören erkek lise örencileri üzerinde yaplmtr. Örencilerin yaamlarnn genelinden aldklar doyumu saptamak amacyla Örenci Yaam Doyum Ölçei kullanlmtr. Verilerin analizinde bamsz örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel ilemleri kullanlm olup manidarlk düzeyi 0.05 olarak kabul edilmitir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether the life satisfaction levels of the high school students differ according to demographic, individual and organizational variables. The study was applied to male boarding high school students in stanbul, zmir and Bursa. In this research, students’ general life satisfaction is measured by “Student’s Life Satisfaction Scale”. During the analysis of data, t-test and one-way analysis of variances for the independent samples were used and acceptable level was decided as 0,05.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :