Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Personel güçlendirme, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm ilişkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Sistem Yönetimleri Bölümü1, Milli Savunma Bakanlığ2
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönemde alanyazındaki çalışmalarda, örgütsel özdeşleşme, örgütsel sinizm ve personel güçlendirme kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu üç değişkenin günümüz işletmeleri için hem stratejik hedefleri gerçekleştirmede sosyal sermayenin etkili şekilde kullanılması açısından, hem de insan kaynaklarını uzun süre düşük maliyetle elinde bulundurma açısından önemli olduğu görülmektedir. Araştırma, bu çerçevede, personel güçlendirme-örgütsel sinizm-örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkileri belirlemek maksadıyla tasarlanmıştır. Ankara’da faaliyet gösteren bir kamu üniversitesinde görevli 69 öğretim üyesi üzerinde yapılan çalışmada; personel güçlendirmenin örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif ve örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ve örgütsel özdeşleşmenin örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

Studies on organizational identification, organizational cynicism and empowerment are seen to be increasing. All these three variables are important for the organizations to have their human resources for longer period of time. In this context, this study is designed to identify both the relationship of aforementioned three variables and possible mediating effect of organizational identification in the relationship of empowerment and organizational sinism. The hypotheses were tested with the data gathered from 69 academicians working at the management and foreign language departments of a public university in Ankara. Results showed that empowerment had a positive and significant effect on organizational identification, empowerment had a negative and significant effect on organizational cynicism, and organizational identification had a negative and significant effect on organizational cynicism. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :