Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci yaşam doyum ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
K.K.K.lığı1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma, İstanbul, İzmir ve Bursa’da öğrenim gören lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veriler, Huebner tarafından geliştirilen Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada Mutluluk Ölçeği, İyimserlik Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Duygulanım Ölçeği, Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği’nin faktör yapısı, faktör analizi ile test edilmiştir. Ayrıca, iç tutarlık güvenirliği için Cronbach-Alfa katsayısı da hesaplanmıştır. Bulgular, Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeğinin, lise öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to adapt Student’s Life Satisfaction Scale to Turkish and test validity and reliability of the scale. The research was applied to high school students in İstanbul, İzmir and Bursa. Data were collected by using Huebner’s Student’s Life Satisfaction Scale. Happiness Scale, Optimism Scale, Positive and Negative Affect Schedule, Multi Dimensional Student’s Life Satisfaction Scale and Life Satisfaction Scale are used in this study. Construct validity was tested by factor analysis. Reliability of the Student’s Life Satisfaction Scale was measured by Cronbach-Alfa method. Findings have revealed that Student’s Life Satisfaction Scale is valid and reliable to measure high school students’ life satisfaction level.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :