Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizin türkiye ekonomisine etkileri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Kara Harp Okulu2, Ankara Üniversitesi3
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

ABD ipotekli konut finansman sisteminde balayan finansal kriz, zamanla yaylarak önce Avrupa ardndan tüm dünya ekonomilerini etkilemitir. Küresel Kriz ile üretimin ve ticaretin daralmas, istihdam ve talep düzeyinde gerileme, enflasyonda azalma, finansal kesimde yaygn mali bünye zaaflar gibi sonuçlar ortaya çkmtr. Küresel Kriz’in Büyük Buhran’dan beri karlalan en ciddi ve en yaygn ekonomik istikrarszlk durumu olduu düüncesiyle G-20 ve OECD koordinasyonuyla belli bal ekonomilerin ortak istikrar politikas uygulamas söz konusu olmutur. Harcama artrc ve gelir azaltc geniletici maliye politikas uygulanm, oluan bütçe açklar borçlanmayla finanse edilmitir. Para politikasnn temeli ise miktarsal kolaylatrmalar olmutur. Kredi musluklarn kapatan bankalar yeniden kredi verir hale getirmek için piyasaya bol ve ucuz likidite enjekte edilmitir. Merkez bankalar politika faizlerini hzla aa çekerken, piyasa faiz oranlar da paralel ekilde gerilemitir. Türkiye ekonomisi beklentilerden kaynaklanan talep gerilemesi, kredi mekanizmasndaki daralma ve d ticaretin azalmas ile Küresel Kriz’in etki alanna girmitir.

Özet İngilizce :

Global economic crisis firstly begins at US subprime mortgage markets, then it deploys Europe and all world economies. Production, commerce, employment, and demand deteriorate. Financial structure weaknesses become widespread. The thought of Global Crisis is the most curicial economic unstability since The Big Depression enables common stability policy practices coordinated by G-20 and OECD. Expansionist fiscal policy promotes budgetary deficit financed by public borrowing. The main monetary policy strategy is quantitative easing. Giving generous and cheap liquidity aims bank to restart credit mechanisms. Central banks diminish policy rates so market rates retreat. Turkish economy is affected Global Crisis by the means of deterioration of total demand, credit markets, and foreign trade.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :