Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izlenim yönetiminde kendilik algısı: bireyin öz kendilik değerlendirmesinin izlenim yönetimi taktiklerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KHO Dekanlığı PYM.1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

İzlenim yönetimi bir bireyin kendisine ilişkin algıları kontrol etme çabasıdır. Bireylerin sahip olduğu kişisel özellikler oluşturmaya çalıştıkları izlenimleri etkilemektedir. Kişilik teorilerinden birisi olarak nitelenebilecek olan kendilik kavramı, bireyin kendisini algılama biçimini ifade etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı kişinin sahip olduğu öz kendilik değerlendirmesinin, iş hayatında sergilediği izlenim yönetimi taktiklerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, kamuya ait bir orta öğretim okulunda görev yapan öğretmenlerdir (N=175). Ölçümler İzlenim Yönetimi Ölçeği ve Öz Kendilik Değerlendirmesi Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yüksek öz kendilik değerlendirmesine sahip öğretmenlerin olumlu izlenim yönetimi taktikleri; düşük öz kendilik değerlendirmesine sahip öğretmenlerin ise olumsuz izlenim yönetimi taktikleri uyguladıklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Impression management is the effort of ones to control the impressions about him/herself. Individual characteristics affect the impressions of an individual. The self concept, as one of the personality theories, implies the way of one’s perceptions about him/herself. In this frame of the reference, the purpose of the current study is to examine the impact of the core-self evaluations on impression management tactics. The sample consisted of a public high school teachers (N=175). The assessment instruments used were Impression Management Questionnaire and the Core-Self Evaluation Questionnaire. The findings revealed that while the teachers who had high core-self evaluations used positive impression management tactics, the teachers with low core-self-evaluations used negative impression management tactics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :