Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetiminde kullanılan karar destek sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Doktora Öğc. Kara Harp Okulu,1, Yrd.Doç.Dr. Atılım Üniversitesi2, Prof.Dr. Bilkent Üniversitesi3
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonların rekabetçi ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için kaynakların etkin kullanılması gerekir. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetimi stratejik bir rol üstlenmektedir. İnsan Kaynakları Yönetiminin stratejik rolünü etkin biçimde oynayabilmesini sağlamak maksadıyla, bilgiyi analiz edebilecek ve çıktılar üretebilecek uygun kalitatif ve kantitatif modeller geliştirilerek karar sürecine katkıda bulunulması gerekir. Bilginin elektronik ortamda toplanmasından ziyade; nasıl, ne zaman, neden ve kimi değerlendirmeli, eğitmeli, ödüllendirmeli, seçmeli vb. sorulara cevap verecek Karar Destek Sitemleri geliştirilmelidir. Bu çalışmada; İnsan Kaynakları Yönetimi işlevleri hakkında özet bilgi verilmekte ve literatürdeki çalışmalar taranarak, Karar Destek Sistemlerinin söz konusu işlevlerde ne şekilde kullanıldığı araştırılmaktadır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Yönetimine yönelik Karar Destek Sistemlerinde kullanılan yöntemlerin işlevler bazında sınıflandırılması sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Organizations should use their resources efficiently to survive in competitive environments. Within this perspective, Human Resources Management has a strategic role. In order to make Human Resources Management play its role efficiently, one should contribute to decision process by developing appropriate qualitative and quantitative models which can analyze information and generate outputs. Instead of gathering information in electronic environments, Decision Support Systems, which can answer questions like how, when, why, and who should be evaluated, trained, rewarded, recruited etc., should be developed. This study, gives brief information about the functions of Human Resource Management, and by literature review, explores how Decision Support Systems are used for those functions. Additionally, a function-based classification of the methods used in the Decision Support Systems for Human Resources Management is presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :