Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışan sesliliği ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Seslilik, çalışanların örgüt performansını geliştirmek amacı ile iş ile ilgili düşünce, öneri ve kaygılarını ifade etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramın diğer ucunu temsil eden sessizlik ise görüş, teklif ve kaygıların çalışanlarca seslendirilememesi durumudur. Konu ile ilgili Türkçe literatürde her iki kavrama ilişkin çalışmalarda kullanılabilecek standart bir ölçeğe ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu gereksinimi karşılamak için gerçekleştirilen araştırmanın amacı, Van Dyne ve Le Pine (1998) tarafından geliştirilen Çalışan Sesliliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Okul, özel sektör ve kamu kuruluşu gibi örgütlerde çalışan toplam 94 öğretmen, mühendis, tekniker, teknisyen ve memurun katılımı ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkçeye uyarlanan ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa değeri 0.874 ve madde-toplam korelasyonlarına ait değerler 0.56’dan büyüktür. Faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyutla açıklandığı, ölçeği oluşturan maddelerin faktör yüklerinin 0.70’in üstünde olduğu ve ölçeğin toplam varyansın %62’sini açıkladığı bulunmuştur. Buna göre Çalışan Sesliliği Ölçeğinin seslilik ve sessizlik konusunda yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Voice is defined as discretionary communication of ideas, suggestions, concerns, or opinions about work-related issues with the intent to improve organizational or unit functioning. Its conceptual opposite, silence, in this sense reflects “failure to voice” (i.e., withholding input that could be shared rather than expressing such input). Voice / silence literature in Turkish seems to be lacking a standard instrument that can be utilized in measuring both concepts. This study aims to adapt the Employee Voice Questionnaire developed by Van Dyne & Le Pine (1998) into Turkish. Participants were 94 employees working as teachers, engineers, technical workers and officers. Results of exploratory and confirmatory factor analyses demonstrated that this scale yielded 1 factor, as its original form and item factor loadings was above (.70). The instrument explained 62% of the total variance. Reliability coefficient for the instrument as a whole was (0.874) and item-total correlations above (.56). Thus Employee Voice Scale can be used as a valid and reliable instrument in research studies in various fields.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :